คลังเก็บหมวดหมู่: ศีล

อายุเท่าไหร่จึงสามารถปฏิบัติธรรมถึงขั้นอรหันต์ได้?

(ที่สุดของการปฏิบัติธรรมคือการบรรลุอรหัต … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การปฏิบัติธรรม, ธรรมะและศาสนา, ศีล | 1 ความเห็น

ข้อดีของการตั้งใจรับศีลจากพระ

ในอรรถกถานิทานสูตรที่ ๔ พูดถึงกรรมที่ทำไ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ธรรมะและศาสนา, ศีล | ใส่ความเห็น

ศีลต่างๆ

ศีล 5 1. ห้ามเบียดเบียนหรือฆ่าสัตว์โดยเจ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ธรรมะและศาสนา, ศีล | ใส่ความเห็น

อนันตอริยกรรม vs ปาราชิก

อนันตอริยกรรม (ฝ่ายชั่ว) ได้แก่ 1. ฆ่าพ่ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ธรรมะและศาสนา, ศีล | ใส่ความเห็น

พระที่ปาราชิก ถึงแม้สึกจากการเป็นพระแล้ว ก็ทำประโยชน์ได้

พระที่ปาราชิกคือพระที่บวชแล้วประพฤติผิดว … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ธรรมะและศาสนา, ศีล | ใส่ความเห็น