คลังเก็บหมวดหมู่: #พระพุทธเจ้า#

ภาพพระพุทธเจ้า

เนื่องในวันวิสาขบูชา ผมจึงเขียน เรื่องเก … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน #พระพุทธเจ้า#, ธรรมะและศาสนา | ใส่ความเห็น

บัว 3 เหล่า หรือ บัว 4 เหล่า ?

เรื่องนี้มีที่มา จากเรื่องในพุทธประวัติท … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน #พระพุทธเจ้า#, การปฏิบัติธรรม, ธรรมะและศาสนา | ใส่ความเห็น

พระพุทธเจ้า ทำอะไรบ้างหลังจากตรัสรู้เสร็จแล้ว จนกระทั่งตัดสินใจแสดงธรรม

เรื่องนี้มีบันทึกไว้ในพระวินัยปิฎก มหาวร … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน #พระพุทธเจ้า#, ธรรมะและศาสนา | ใส่ความเห็น

พระปัจเจกพุทธเจ้า

พระปัจเจกพุทธเจ้า คือ ผู้ที่ตรัสรู้เป็นพ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน #พระพุทธเจ้า#, ธรรมะและศาสนา | ใส่ความเห็น

เรื่องที่กล่าวอ้างว่า พระอชิตะที่จะมาตรัสรู้เป็นพระศรีอาริยเมตไตรย

มีตำนานเล่าต่อกันมาดังบันทึกใน ปฐมสมโพธิ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน #พระพุทธเจ้า#, ธรรมะและศาสนา | ใส่ความเห็น

เรื่องของพระธาตุของพระกัสสปพุทธเจ้า

พระกัสสปพุทธเจ้า เป็นพระพุทธเจ้าในกัปป์น … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน #พระพุทธเจ้า#, ธรรมะและศาสนา | 5 ความเห็น

ก่อนเกิดเป็นพระพุทธเจ้า ตอนพิเศษ : เหตุการณ์ขณะเจ้าชายสิตธัตถะออกบวช

ในตอนนี้พระพุทธเจ้าเล่าประวัติของพระองค์ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน #พระพุทธเจ้า#, ธรรมะและศาสนา | ใส่ความเห็น

ก่อนเกิดเป็นพระพุทธเจ้า ตอนที่ 3 : เรื่องของกัป

คำว่ากัป หมายถึงช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งมี … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน #พระพุทธเจ้า#, ธรรมะและศาสนา | 3 ความเห็น

ก่อนเกิดเป็นพระพุทธเจ้า ตอนที่ 2 : เรื่องของอสงไขย

อสงไขย มี 2 ความหมาย 1. นัยแรกหมายถึง มา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน #พระพุทธเจ้า#, ธรรมะและศาสนา | 1 ความเห็น

ก่อนเกิดเป็นพระพุทธเจ้า ตอนที่ 1 : ปรารถนาพุทธภูมิครั้งแรก

การ ปรารถนาพุทธภูมิ คือ การตั้งใจว่าจะบำ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน #พระพุทธเจ้า#, ธรรมะและศาสนา | 6 ความเห็น