ข้อดีของการตั้งใจรับศีลจากพระ

ในอรรถกถานิทานสูตรที่ ๔
พูดถึงกรรมที่ทำไว้ก่อนตาย (ยทาสันนกรร หรือเรียกอีกอย่างว่า อาสันนกรรม )ไว้ว่า

มีชายคนหนึ่งเป็นคนเฝ้าประตูในบ้านมธุอังคณะ  ทุกเช้าจะเอาเบ็ดไปตกปลา เมื่อได้ปลามาแล้วก็แบ่งเป็น 3 ส่วนคือ 1) เอาไปแลกข้าวสาร 2) เอาไปแลกนม และ 3) ต้มแกงกินเอง เขาทำเช่นนี้มาตลอด ๕๐ ปี ต่อมาแก่ตัวลง ล้มหมอนนอนเสื่อ ในขณะนั้น พระจุลลปิณฑปาติกติสสเถระชาวคิรีวิหาร รู้เข้าก็คิดจะอนุเคราะห์เลยไปยืนที่ประตูบ้านของเขา เมียเขาเห็นก็ไปบอกว่ามีพระมาหา แต่เขาคิดว่าเขาไม่มีความดีอะไร จึงฝากเมียไปบอกว่าให้ไปที่อื่นเถิด  พระก็ถามเมียว่า อุบาสกมีอาการทางร่างกายอย่างไร. นางตอบว่า อ่อนแรงแล้ว เจ้าข้า. พระเถระเข้าไปยังเรือนให้สติ แล้วกล่าวว่า โยมรับศีลไหม  เขาตอบว่า รับ ขอรับพระคุณเจ้า นิมนต์ให้ศีลเถิด. พระเถระให้สรณะ ๓ แล้ว เริ่มจะให้ศีล ๕. ในขณะที่อุบาสกกล่าวรับศีลได้เพียงคำว่า  ปญฺจ สีลานิ (ศีล 5) นั่นแหละ ลิ้นแข็งเสียแล้ว. พระเถระคิดว่าเท่านี้ก็พอควร แล้วออกไป. ส่วนเขาตายแล้วไปเกิดในภพจาตุมหาราชิกะ.(สวรรค์ชั้นที่ 1) ก็ในขณะที่เขาเกิดนั้นแหละ ก็คิดว่า เราทำกรรมอะไรหนอจึงได้สมบัตินี้ รู้ว่าได้เพราะอาศัยพระเถระ จึงมาจากเทวโลก ไหว้พระเถระแล้วยืนอยู่ ณ ที่สมควรส่วนข้างหนึ่ง เมื่อพระเถระถามว่า นั่นใคร. ตอบว่า กระผม (คือ) คนเฝ้าประตูชาวทมิฬครับ พระคุณเจ้า. พระเถระถามว่า ท่านไปเกิดที่ไหน. ตอบว่า ผมเกิดที่ชั้นจาตุมหาราชิกภพ ครับพระคุณเจ้า ถ้าหากพระคุณเจ้าได้ให้ศีล ๕ ครบแล้ว  ผมคงได้เกิดในชั้นสูงขึ้นไป พระเถระตอบว่าก็ตอนนั้นท่านไม่สามารถรับได้แล้ว และตายเสียก่อน เทพบุตรไหว้พระเถระแล้ว กลับไปยังเทวโลก.

หมายเหตุ ถึงแม้ว่า จะได้ไปเกิดในสวรรค์ก็จริง แต่ผลของกรรมชั่วที่เกิดจากการก็ยังมีอยู่ เมื่อหลังจากที่พ้นจากสวรรค์แล้วก็อาจจะต้องไปใช้กรรมในนรก,เดรัจฉาน หรือ ในโลกมนุษย์ ได้อีกถ้าหากว่ายังไม่นิพพาน แม้ถึงจะบรรลุพระอรหันต์แล้ว กรรมก็ยังตามได้ทันอยู่ถ้ายังไม่ตาย เช่น พระองคุลีมาล ซึ่งถึงแม้จะบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้ว กรรมที่ฆ่าคนมามากก็ยังให้ผล คือ ไม่ว่าท่านจะไปไหนก็มีคนขว้างปาของใส่ท่าน หรือบางทีสิ่งของต่างๆที่คนโยนทิ้งโดยไม่ตั้งใจก็มาโดนหัวโดนตัวท่านทำให้ท่านหัวแตกไหล่หลุดจีวรขาดบาตรพัง หลายครั้งแล้ว

อ้างอิง

http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=473&p=1

หมายเหตุ
นอกจากนี้ในอรรถกถานิทานสูตรยังพูดถึงประเภทของกรรมต่างๆ อีกด้วย

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ธรรมะและศาสนา, ศีล คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s